Giới thiệu

Hệ thống quản lý công tác thanh tra, kiểm tra là giải pháp đáp ứng đẩy đủ các yêu cầu nghiệp vụ của ngành về công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý chồng chéo và tổng hợp số liệu trên phạm vi toàn tỉnh.

   

Tính năng nổi bật

  • Xây dựng kế hoạch thanh tra và xử lý chồng chéo
  • Quản lý cuộc thanh tra, kiểm tra
  • Quản lý số liệu, nội dung kiến nghị và xử lý kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra
  • Trích xuất các mẫu báo cáo theo TT02-TTCP theo kỳ báo cáo,  theo từng đơn vị, phòng ban

Ưu điểm của giải pháp

  • Phần mềm được xây dựng trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây, giúp triển khai, bảo trì hệ thống dễ dàng, tiết kiệm chi phí
  • Hệ thống triển khai tập trung, liên thông giữa các đơn vị, tiết kiệm thời gian triển khai, các máy trạm không cần phải cài đặt phần mềm.
  • Phần mềm hỗ trợ tự động kiểm tra chồng chéo khi lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra tại đơn vị, từ đó hỗ trợ thanh tra rà soát và xử lý chồng chéo trên phạm vi toàn tỉnh.
  • Tổng hợp báo cáo nhanh chóng, số liệu chính xác
  • Bảo trì hệ thống dễ dàng
  • Hỗ trợ các biểu mẫu phiếu in, tổng hợp báo cáo theo yêu cầu quy trình nghiệp vụ

Liên hệ:

Phòng kinh doanh 0935.787.224/ 0777.657.979

Link sử dụng phần mềm: http://quanlythanhtra.huecit.com

 

 

 ]