Giới thiệu chung

Hiện nay, hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên văn hóa, du lịch tại các địa phương vẫn còn phân tán, thiếu tính chuẩn hóa dẫn đến khả năng khai thác các nguồn lực chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn và làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác quản lý , điều hành của cơ quan chuyên môn.

Việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu văn hóa và du lịch được hệ thống hóa có kiến trúc logic vừa khắc phục các điểm yếu, điểm thiếu trong công tác lưu trữ, vừa tạo thuận lợi trong công tác khai thác thông tin phục vụ cho việc xây dựng chiến lược phát triển văn hóa du lịch của địa phương.

 


Phần mềm Quản lý cơ sở dữ liệu Văn hóa Du lịch là một giải pháp quản lý tổng thể, đồng bộ cơ sở dữ liệu tài nguyên văn hóa du lịch trên quy mô toàn tỉnh. Phần mềm hỗ trợ cho công tác quản lý, khai thác, tiếp cận thông tin tập trung trong lĩnh vực văn hóa du lịch của các tỉnh/thành có tính hệ thống, công khai và bền vững.

Phần mềm được thiết kế phù hợp để triển khai trên cơ sở hạ tầng CNTT hiện có của các đơn vị và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu công nghệ, kỹ thuật theo chuẩn mới ban hành của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Phần mềm được xây dựng bao gồm:

·  Module website (Web-based application) phục vụ quản lý, tương tác, khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành qua Internet, đáp ứng được các phần mềm duyệt web phổ biến như Chrome, Internet Explorer, Mozila FireFox…

·  Module phần mềm công cụ (desktop-client) hỗ trợ cho những trường hợp muốn dùng offline hoặc những CSDL có các file dữ liệu tài nguyên có kích thước lớn thao tác trực tiếp trên mô trường web không thuận tiện.

Đặc tính kỹ thuật

-        Mô hình giải pháp: Ứng dụng chạy cả trên 2 nền tảng Desktop và web (web-based).

-        Ngôn ngữ phát triển: ASP.NET / C#

-        Hệ quản trị CSDL: MS SQL Server

-        Web Server: IIS 5.x

-        Framework: .NET


Giao diện Phần mềm Quản lý cơ sở dữ liệu văn hóa du lịch ứng dụng cho tỉnh Thừa Thiên Huế

Các kênh chức năng cơ bản

Giới thiệu về Cơ sở dữ liệu Văn hóa du lịch

Cung cấp thông tin giới thiệu về nguồn cơ sở dữ liệu văn hóa du lịch sẵn có của địa phương, các loại hình dữ liệu để người khai thác dễ dàng nắm bắt thông tin sơ bộ phục vụ quá trình khai thác dữ liệu của mình.

Cập nhật dữ liệu

Phần mềm cho phép cập nhật thêm thông tin mới về một di sản văn hóa, du lịch vào loại hình văn hóa du lịch đã được phân loại sẵn nhằm đảm bảo tính logic trong quản lý và thuận lợi trong quá trình khai thác dữ liệu.

 

Giao diện cập nhật dữ liệu

 

Khai thác dữ liệu

Phần mềm phân loại dữ liệu theo từng loại hình cụ thể như: Di tích, Lễ hội, Nghệ thuật, làng nghề truyền thống, ẩm thực, trang phục, tài liệu văn hóa... Người dùng có thể lựa chọn loại hình dữ liệu mình cần để tìm kiếm thông tin từ tổng quan đến chi tiết hoặc có thể tìm kiếm thông tin của 01 dữ liêu văn hóa du lịch chỉ thông qua các từ khóa một cách nhanh chóng.


 

 

Giao diện Khai thác dữ liệu

 

 

Giao diện báo cáo - thống kê tổng hợp

Giao diện Thống kê chi tiết

 

 

Báo cáo – Thống kê

Phần mềm đáp ứng nhu cầu báo cáo – thống kê từ tổng hợp đến chi tiết của từng loại hình dữ liệu để người sử dụng có thể nắm bắt nhanh các thông tin phục vụ cho yêu cầu quản lý hay khai thác dữ liệu của mình. 

Khi có số liệu thống kê người dùng có thể kết xuất ra Excel phục vụ cho công tác chuyên môn một cách dễ dàng.

 

 

 Giao diện góp ý

 
 

Tương tác với người dùng

Phần mềm cho phép người dùng có thể tương tác gửi các góp ý để đơn vị quản lý có thể tiếp thu và hoàn thiện hệ thống nhằm đảm bảo hệ thống càng ngày càng đáp ứng được nhu cầu người sử dụng.

Quản trị hệ thống

Phần mềm cung cấp đầy đủ các công cụ cho phép người quản trị thực hiện các hoạt động quản trị, phân quyền... nhằm đảm bảo tính an toàn, bảo mật hệ thống và được vận hành theo mong muốn của đơn vị quản lý.


 

 

 


Hiệu quả mang lại

-        Có được một hệ thống đảm bảo khả năng lưu trữ, quản lý toàn bộ dữ liệu văn hóa, du lịch một cách logic, khoa học và dễ dàng sử dụng

-        Có nguồn cơ sở dữ liệu được công bố một cách chính thống, đầy đủ phục vụ nhu cầu khai thác thông tin của các đơn vị, cá nhân.

-        Quảng bá thông tin về Văn hóa Du lịch của địa phương ra bên ngoài.

-        Giúp các cấp quản lý nhanh chóng nắm bắt được các dữ liệu về văn hóa du lịch hỗ trợ quá trình đưa ra các chính sách, chiến lược phát triển du lịch của địa phương.

Triển khai
Phần mềm đang được triển khai ứng dụng tại Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế và các sở, thành phố, huyện trên địa bàn toàn tỉnh. Việc triển khai hệ thống cho các đơn vị sẽ được thực hiện một cách nhanh chóng, không đòi hỏi các yêu cầu cao về hạ tầng, nhân lực công nghệ thông tin. Sau khi triển khai HueCIT sẽ tiến hành đào tạo tập huấn sử dụng và luôn đồng hành cùng các đơn vị trong qua trình vận hành hệ thống.

Địa chỉ liên hệ

Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế

Phòng Chuyển đổi số

Địa chỉ: 06 Lê Lợi, thành phố Huế

Điện thoại: 0234. 3823077 (19)           

Email: sales@huecit.vn   

Website: www.huecit.vn


 ]