Giới thiệu

Nhằm nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo niềm tin và động lực để nhà đầu tư, doanh nghiệp đến với Huế, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã giao Viện Nghiên cứu phát triển phối hợp với Trung tâm CNTT tỉnh Thừa Thiên Huế (HueCIT) xây dựng và triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp sở ban ngành và địa phương của tỉnh (Department and District Competitiveness Index – DDCI). Sản phẩm đã và đang được ứng dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hệ thống DDCI là bộ công cụ đánh giá năng lực điều hành kinh tế của chính quyền các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các sở, ban, ngành của địa phương trên cơ sở thăm dò mức độ hài lòng của nhà đầu tư, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã đang đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
 
 
 
   Dựa trên các nguyên tắc xây dựng và cách thức triển khai công khai, Hệ thống đánh giá DDCI đảm bảo và thể hiện được các tiêu chí như:
 > Tính minh bạch và tiếp cận thông tin
 > Tính năng động của sở ban ngành và địa phương
 > Chi phí thời gian
 > Chi phí không chính thức
 > Cạnh tranh bình đẳng
 > Hỗ trợ Doanh nghiệp
 > Thiết chế pháp lý
 > Vai trò người đứng đầu.
 Các chức năng nổi bật:

- Chức năng Khảo sát:
Cung cấp chức năng khảo sát cho thành viên là các nhà đầu tư, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã đang đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa phương, nhằm phản ánh mức độ hài lòng của các thành viên đối với công tác cải cách hành chính, năng lực và thái độ phục vụ của các sở ban ngành và địa phương nói chung theo các chỉ số DDCI hàng năm.
Phần mềm cho phép người dùng thực hiện khảo sát trực tuyến, chỉ cần sử dụng máy tính/thiết bị smartphone có kết nối Internet. Nhà quản lý dễ dàng tiếp nhận kết quả khảo sát thông qua sự ghi nhận từ phần mềm nhưng vẫn đảm bảo tính bảo mật thông tin của người thực hiện khảo sát.
 chính quyền điện tử huế
 chính quyền điện tử Chức năng Thống kê: 
Cho phép người dùng thống kê kết quả cần khảo sát theo nhiều tiêu chí (tổng quát, theo từng tiêu chí) và dễ dàng trích xuất dữ liệu (nếu cần).
 

Chức năng Quản lý: 

Trên cơ sở khảo sát, thống kê một cách độc lập, phần mềm quản lý hồ sơ, danh mục các đơn vị, các công thức tính toán DDCI, bộ câu hỏi cũng như đáp án liên quan, đảm bảo tính minh bạch, cụ thể và chính xác.

Phần mềm Hỗ trợ người quản lý thiết lập các thông tin quản trị phù hợp với mục đích sử dụng và yêu cầu của từng địa phương (quản lý đơn vị, quản lý doanh nghiệp, quản lý theo tiêu chí, lĩnh vực, nhóm thành phần…). 

Phần mềm còn cho phép tùy biến (Thêm/ chỉnh sửa/ Xóa) hệ thống các câu hỏi cần khảo sát tùy vào mục đích, mục tiêu của mỗi đơn vị, địa phương.

 phần mềm đánh giá chỉ số PCI
 

chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Phần mềm là nơi truy cập thông tin dành cho mọi đối tượng, cung cấp đầy đủ kết quả khảo sát, đánh giá chỉ số DDCI hàng năm của các sở ban ngành và địa phương; bản tin DDCI của tỉnh; cho phép người dân, doanh nghiệp thực hiện khảo sát và góp ý xây dựng chính quyền.

Được tích hợp nhiều tiện ích, giao diện thân thiện với người dùng, Hệ thống đánh giá DDCI là công cụ hỗ trợ toàn diện giúp nhà quản lý có cơ sở hoàn thiện về thể chế, năng lực điều hành, năng lực đối thoại của chính quyền tỉnh và cơ quan tham mưu chuyên môn nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc hiện đại hóa nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, thống nhất và hội nhập.
 

Tin liên quan:

Công bố chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) các sở, ban, ngành và địa phương năm 2020

 ]