Giới thiệu
Phần mềm Quản lý thông tin Kinh tế - Xã hội  HueCIT-CRID cung cấp giải pháp ứng dụng cho mục đích Thu thập - Tập hợp – Quản lý - Chuẩn hóa – Thống nhất  thông tin về về các chỉ tiêu kinh tế xã hội của một tỉnh.
 

Liên thông thông tin đa cấp

Hoạt động theo mô hình đa cấp về tổ chức quản lý, phần mềm tùy biến linh động và phù hợp cho từng đơn vị tham gia hay theo tổ chức phân cấp của bộ máy quản lý nhà nước cấp tỉnh, thành phố.

 
 Đồng bộ thông tin trên toàn tỉnh

Phần mềm hoạt động trên cơ sở bộ chỉ tiêu đã định nghĩa sẵn, được chuẩn hóa và thống nhất, đáp ứng tốt nhu cầu cập nhật, tổng hợp, báo cáo và khai thác thông tin trong nội bộ đơn vị; giữa đơn vị cấp dưới và đơn vị cấp trên; giữa các đơn vị cùng cấp thông qua mạng WAN của tỉnh.

 Hệ thống báo cáo đa dạng

Phần mềm cung cấp khả năng tự định nghĩa các biểu mẫu báo cáo, tổng hợp số liệu theo nhu cầu sử dụng của từng cấp trong đơn vị sử dụng và từng cấp trong tỉnh, theo định kỳ (tháng, quý, năm) hoặc theo khoảng thời gian tùy chọn.

 

Gởi nhận số liệu nhanh chóng và chính xác

Phần mềm đáp ứng nhu cầu gởi, nhận số liệu một cách nhanh chóng, chính xác và tập trung trên phạm vi toàn tỉnh.


 Khai thác thông tin hiệu quả

HueCIT-CRID cung cấp các công cụ cho phép người sử dụng trình diễn số liệu chỉ tiêu linh hoạt theo các yêu cầu và điều kiện khác nhau. 

 

Tổng hợp, tính toàn linh hoạt các số liệu chỉ tiêu

Hỗ trợ xây dựng hệ thống định nghĩa của các chỉ tiêu một cách linh động, thống nhất công thức cho từng chỉ tiêu và có khả năng tự động tính toán tổng hợp số liệu.


Nhập số liệu

Chức năng Nhập số liệu cho phép người dùng tiến hành nhập thông tin các chỉ tiêu kinh tế - xã hội để quản lý theo biểu mẫu nhập liệu có sẵn. Khi tiến hành nhập liệu, người dùng cần lựa chọn địa bàn nhập liệu (tỉnh/thành phố/huyện…), cơ quan/phòng ban nhập liệu, kỳ số liệu (tháng, quý, năm…), biểu mẫu nhập liệu cho chỉ tiêu đang quản lý. Sau khi nhập liệu, người dùng có thể xem/in nội dung trước khi gửi.

 
 
   Duyệt số liệu
Chức năng này cho phép lãnh đạo duyệt thông tin số liệu về các chỉ tiêu kinh tế - xã hội sau khi thu thập, tổng hợp và nhập vào hệ thống để đảm bảo giá trị pháp lý của số liệu được nhập.

 Báo cáo

Với chức năng này, người sử dụng có thể thực hiện các nghiệp vụ sau:

Định nghĩa loại báo cáo: Người dùng có thể định nghĩa từng mẫu báo cáo riêng theo từng loại báo cáo để có thể lựa chọn nhanh chóng khi tiến hành tạo lập báo cáo.

Tạo lập báo cáo: Khi cần tạo lập để gửi các báo cáo lên cấp trên theo quy định, người dùng tiến hành lựa chọn tên đơn vị báo cáo, loại báo cáo, kỳ báo cáo, ngày báo cáo, cơ quan nhận báo cáo, biểu mẫu báo cáo để đưa thông tin các số liệu cần báo cáo.


 
  Khai thác số liệu

Trên cơ sở kho dữ liệu đã được tạo lập, tại một thời điểm bất kỳ, người sử dụng có thể khai thác thông tin tổng hợp kinh tế xã hội, phục vụ cho nhu cầu tác nghiệp tại cơ quan, đơn vị. Việc khai thác thông tin sẽ trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn dựa trên các thông tin về:

Danh sách cơ quan gửi số liệu 

Tìm kiếm tra cứu thông tin theo từ khóa hoặc tra cứu thông tin theo số liệu động.


 
Tra cứu theo biểu mẫu hoặc theo các chỉ tiêu tùy chọn

 
Tra cứu số liệu theo thời gian, theo địa bàn, theo cơ quan gửi số liệu
 

Gửi báo cáo

Sau khi tạo lập các báo cáo người sử dụng có thể vào chức năng gửi báo cáo để tiến hành gửi các báo cáo đã được duyệt.

 
 ]