Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế

 

Phòng Chuyển đổi số
Địa chỉ:  06 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế
Điện thoại: 0234. 3823077 (nhánh số 19)
Email:  sales@huecit.vn

 

 ]