GIỚI THIỆU

Hệ thống quản lý Khoa học và Công nghệ là giải pháp chuyển đổi số các hoạt động liên quan đến quản lý và thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KHCN), hỗ trợ công tác quản lý ngành trong việc số hóa toàn bộ quy trình thực hiện nhiệm vụ KHCN; góp phần công khai, minh bạch hoạt động KHCN trên địa bàn, từng bước hình thành và hoàn thiện cơ sở dữ liệu (CSDL) chuyên gia, nhà khoa học và nhiệm vụ KHCN.

Hệ thống còn thực hiện việc số hóa toàn bộ quy trình thực hiện các công việc của 1 đề tài KH&CN từ giai đoạn đề xuất đến giai đoạn nghiệm thu, giao nạp kết quả. Giúp công khai, minh bạch hoạt động KH&CN trên địa bàn, cung cấp thông tin về hoạt động KH&CN tới các cá nhân, tổ chức.

Hiện nay, Hệ thống Quản lý KHCN tỉnh Thừa Thiên Huế đang được vận hành tại địa chỉ: https://detaikhoahoc.thuathienhue.gov.vn/

 

CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH:

Cổng thông tin nhiệm vụ, đề tài KHCN

Đăng tải các tin tức về KHCN trong nước và quốc tế; Công bố kết quả thực hiện các nhiệm vụ KHCN, giúp các cá nhân, tổ chức khai thác kho dữ liệu nhiệm vụ, đề tài KHCN.

 Quản lý nhiệm vụ KHCN

Thực hiện các công việc từ khi nạp hồ sơ đề xuất nhiệm vụ KHCN đến khi nghiệm thu, giao nộp sản phẩm thông qua 5 quy trình chính, trong đó cốt lõi là các biểu mẫu KH&CN được số hóa trên Hệ thống.

 
 

 

CÁC CHỨC NĂNG CỤ THỂ: 

Nộp hồ sơ đăng ký nhiệm vụ; Quản lý hồ sơ nhiệm vụ; Cập nhật thuyết minh nhiệm vụ; Xem các phiên bản chỉnh sửa thuyết minh; Lập đơn đăng ký chủ trì nhiệm vụ; Lập giấy xác nhận phối hợp thực hiện; Quản lý kế hoạch thực hiện nhiệm vụ KHCN; Báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ KHCN; Cập nhật dự toán và kinh phí; Quản lý danh sách tổ chức phối hợp; Quản lý danh sách thành viên tham gia; Quản lý danh sách chuyên gia thuê tham gia; Quản lý danh sách tài sản của nhiệm vụ; Quản lý các văn bản liên quan đến nhiệm vụ; Quản lý danh sách sản phẩm giao nộp; Báo cáo tự đánh giá kết quả; Quản lý hợp đồng của nhiệm vụ; Quản lý hồ sơ đánh giá nghiệm thu; Quản lý hồ sơ quyết toán thanh lý; Quản lý hồ sơ công nhận kết quả; Đăng hình ảnh sản phẩm vào showroom; Đề xuất gia hạn nhiệm vụ; Đề xuất gia hạn hợp đồng

 ƯU ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG

> Giao diện thân diện, dễ dàng quản lý và khai thác thông tin

> Tiết kiệm thời gian nhờ quản lý tập trung

> Hỗ trợ báo cáo, thống kê trực quan, trực tiếp

> Dễ dàng ứng dụng, chuyển giao công nghệ

 KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG

Hiện nay, Hệ thống Quản lý nhiệm vụ KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế được cài đặt tại hệ thống hạ tầng Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế (IOC), được số hóa và chuẩn hóa trên hệ thống từ tháng 7/2023; triển khai bàn giao, tập huấn vận hành, sử dụng Hệ thống cho toàn thể cán bộ các phòng chuyên môn tại Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế; triển khai tập huấn diện rộng cho cán bộ quản lý nhiệm vụ KH&CN của các sở ngành liên quan, các tổ chức và các nhà khoa học là chuyên gia, tham gia nghiên cứu, thực hiện đề tài KH&CN trên địa bàn tỉnh; Đồng thời cho phép kết nối, liên thông với nhiều hệ thống trong tỉnh Thừa Thiên Huế.

Việc Hệ thống Quản lý nhiệm vụ KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế đi vào vận hành chính thức góp phần thực hiện kế hoạch Chuyển đổi số của ngành KHCN, là một trong những đột phá quan trọng của ngành hướng đến phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao nâng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, đưa KHCN thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng cũng như ngành KHCN nói chung.

TRUY CẬP HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUY CẬP DÙNG THỬ PHẦN MỀM

Video trình diễn sử dụng sản phẩm:

 ]