GIỚI THIỆU

Cổng dịch vụ công trực tuyến là hệ thống phần mềm cung cấp công cụ cho cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức đăng ký sử dụng dịch vụ công qua môi trường mạng. Sản phẩm là một hệ thống hồ sơ điện tử thay thế cho các hình thức hồ sơ giấy thông thường được thực hiện trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hiện nay.

Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến được thiết kế dành cho 2 nhóm đối tượng chính: Nhóm người sử dụng tham gia hệ thống (công dân - khách hàng sử dụng dịch vụ công) và Nhóm người sử dụng cung cấp, quản lý dịch vụ công (nhà cung cấp dịch vụ công).

Cổng dịch vụ công trực tuyến được xây dựng và phát triển theo mô hình Web-base, dễ dàng phát triển, nâng cấp mở rộng, Trên nền công nghệ ASP.NET – Ngôn ngữ C#, và hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2008.


CHỨC NĂNG SẢN PHẨM

Dành cho Nhóm người sử dụng tham gia hệ thống

Xem thông tin

Cho phép công dân, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp xem các thông tin giới thiệu về Cổng dịch vụ công trực tuyến, về các chính sách sử dụng dịch vụ, các cam kết chất lượng, các thông tin hướng dẫn tham gia, sử dụng dịch vụ công. Ngoài ra còn có các thông tin về chính sách chung của địa phương trong việc cung cấp dịch vụ công, chính sách tham gia sử dụng dịch vụ công cùng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Công dân, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có thể truy lục, xem các thông tin thống kê về tình hình cung cấp và giải quyết các dịch vụ công trực tuyến chung của địa phương cũng như chi tiết các cơ quan/tổ chức cung cấp dịch vụ công công bố trên hệ thống.Đăng kí, quản lý hồ sơ tham gia: Cho phép người dùng tạo tài khoản để sử dụng, khai thác các dịch vụ công mà hệ thống cung cấp.

Tương tác các dịch vụ công: Cho phép tìm kiếm dịch vụ công của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp, công dân, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có thể điền và gửi hồ sơ trực tuyến cho các đơn vị này trên hệ thống. Quá trình tiếp nhận hồ sơ và xử lý, trả kết quả cũng sẽ được theo dõi ở chức năng này.

Giao tiếp, hỏi đáp với các tổ chức cung cấp dịch vụ công: Cho phép gửi thắc mắc về các dịch vụ công và nhận lại kết quả.

Đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ công:  Cho phép  xem và đánh giá chất lượng, thể hiện mức độ hài lòng về các dịch vụ công của các đơn vị cung cấp.
Dành cho Nhà cung cấp và quản lý dịch vụ công

Quản trị nội dung
: Cho phép người dùng đăng các bài viết giới thiệu về chính sách, hướng dẫn chung và riêng liên quan đến các tổ chức, đơn vị tham gia dịch vụ công, các bài viết liên quan đến hệ thống dịch vụ công đang cung cấp.

Quản lý các dịch vụ công: Cho phép tạo các dịch vụ, duyệt/hủy phê duyệt các dịch vụ công

Quản lý yêu cầu sử dụng dịch vụ công: Cho phép tiếp nhận hồ sơ khách hàng, đăng các thông tin, thông báo giao dịch liên quan đến khách hàng như biên nhận hồ sơ/giấy hẹn điện tử, thông tin yêu cầu hoàn thiện hồ sơ; thông tin trạng thái xử lý hồ sơ; biên nhận phí/lệ phí điện tử, trả kết quả xử lý hồ sơ dịch vụ công trực tuyến cho khách hàng...
 


Quản lý phản hồi với khách hàng: Chức năng này bao gồm phần quản trị FAQ, phần trả lời các câu hỏi, tiếp nhận ý kiến liên quan đến dịch vụ công.

Báo cáo, thống kê quản lý: Cho phép tổng hợp báo cáo, thống kê tình hình cung cấp dịch vụ công trong phạm vi toàn tỉnh.

Quản trị hệ thống: Cho phép quản lý thông tin đăng kí của khách hàng, quản lý dữ liệu danh mục của tổ chức/cơ quan cung cấp dịch vụ công
 

Một số lợi ích khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến:

- Đăng ký, theo dõi hồ sơ và nhận kết quả trực tuyến theo hình thức một cửa điện tử; hồ sơ được đồng bộ với CSDL Chứng thực văn bản điện tử, gọi là "Thẻ công dân điện tử". Thẻ này có giá trị tương đương văn bản giấy và có hiệu lực vĩnh viễn. 

- Kịp thời nắm bắt các thông tin thay đổi thủ tục hành chính, cũng như thông tin công khai về tiến trình xử lý thủ tục hành chính. 

- Cho phép công dân, tổ chức thanh toán trực tuyến, liên thông với hệ thống ngân hàng khi đăng ký dịch vụ công trực tuyến.

- Cho phép công dân, tổ chức đánh giá công khai mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công trên Cổng dịch vụ công trực tuyến.

- Được hỗ trợ giải đáp kịp thời bằng nhiều hình thức trực tuyến khác nhau với thời gian 24/7.

- Công dân, tổ chức được cấp phát kho dữ liệu hồ sơ điện tử trên cơ sở: Kho dữ liệu từ các hồ sơ đã đăng ký và kết quả trực tuyến; kho dữ liệu số hóa cá nhân; Kho dữ liệu từ hệ thống chứng thực pháp lý văn bản điện tử. Dữ liệu này sẽ được sử dụng lại cho các lần sử dụng dịch vụ công trực tuyến tiếp theo.

- Được cung cấp công cụ theo dõi các dữ liệu từ các dịch vụ sự nghiệp và dịch vụ công ích như: thông tin quản lý về điện, nước... 
 
  Ngày 23/12/2016, Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thừa Thiên Huế đã chính thức được đưa vào vận hành sử dụng tại địa chỉ truy cập: https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn và tiếp tục được triển khai cho các Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, thị xã, huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Đến nay, Cổng dịch vụ công đã được triển khai trong toàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Từ ngày 01/4/2017 đến nay, các Trung tâm hành chính công của các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã lần lượt được khai trương và đưa vào hoạt động, được phê duyệt theo Quyết định 402 /QĐ-UBND ngày 01/3/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Việc đưa các Trung tâm hành chính công đi vào hoạt động, lấy Cổng dịch vụ công trực tuyến làm địa chỉ giao dịch chính thống và duy nhất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được xem là một bước đột phá về cải cách hành chính của tỉnh.

Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay cho phép người dùng thực hiện hơn 700 giao dịch ở mức độ 4 (thanh toán trực tiếp trên Cổng). Trong thời gian tới sẽ tiếp tục mở rộng, phát triển, đáp ứng nhu cầu của người dùng.
ƯU ĐIỂM CỦA PHẦN MỀM

- Có khả năng dễ dàng tùy biến, tích hợp, mở rộng tính năng: Việc cài đặt, thay đổi, bổ sung tính năng ứng dụng trên diện rộng rất nhanh chóng vì Sản phẩm phát triển theo chuẩn mô-đun; không làm ảnh hưởng hoặc gián đoạn công việc. Hệ thống cho phép tùy biến giao diện ứng dụng theo nhu cầu của mỗi cơ quan khác nhau; theo nhóm hoặc cá nhân người dùng.

- Dễ dàng triển khai, quản trị tập trung: Việc triển khai và quản lý hệ thống ứng dụng tập trung trên quy mô rộng toàn tỉnh, giảm thiểu các chi phí triển khai, quản lý, vận hành, bảo trì ở các đơn vị tham gia ứng dụng. Công tác quản trị tập trung với đầy đủ công cụ quản lý nội dung, quản lý hệ thống.

- An toàn, bảo mật hệ thống: Giải pháp áp dụng cơ chế bảo mật đa lớp; có cơ chế sao lưu an toàn cơ sở dữ liệu định kỳ; có giải pháp triển khai phân tách các lớp mạng để bảo đảm an ninh cao nhất nhưng vẫn bảo toàn được cơ chế đồng bộ dữ liệu.
LỢI ÍCH KHI ÁP DỤNG GIẢI PHÁP

1. Công bố, niêm yết toàn bộ các thủ tục hành chính trên môi trường mạng

Cổng dịch vụ công trực tuyến giúp cho nhà cung cấp và quản lý dịch vụ công công bố thủ tục hành chính, thủ tục giải quyết công để đảm bảo thực hiện đầy đủ, chính xác, đồng bộ, thống nhất, minh bạch và kịp thời các quy định thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và công dân/tổ chức kiểm tra, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính.

2. Công bố toàn bộ thông tin về dịch vụ công trực tuyến

Cổng dịch vụ công trực tuyến giúp cho nhà cung cấp và quản lý dịch vụ công công bố danh mục các dịch vụ hành chính công và các dịch vụ công trực tuyến đang thực hiện và nêu rõ mức độ của dịch vụ. Các dịch vụ được tổ chức, phân loại theo ngành, lĩnh vực để thuận tiện cho việc khai thác sử dụng.

3. Tiếp nhận, giải quyết các dịch vụ công trực tuyến theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông”

Theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông”, nhà cung cấp và quản lý dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công trực tuyến giúp cho cách thức giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của nhiều cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp hoặc giữa các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc công khai, hướng dẫn thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của một cơ quan hành chính nhà nước.

4. Giám sát và hỗ trợ nghiệp vụ thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Cổng dịch vụ công trực tuyến giúp cho nhà cung cấp và quản lý dịch vụ công:

- Giám sát toàn bộ hoạt động triển khai dịch vụ công trực tuyến;
- Đốc thúc các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn triển khai dịch vụ công trực tuyến;
- Tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình triển khai dịch vụ công trực tuyến trên địa phương;
- Ghi nhận, tổng hợp các yêu cầu nâng cấp, chỉnh sửa Cổng dịch vụ công trực tuyến để phù hợp với nhu cầu thực tế;
- Tiếp nhận các phản ánh, yêu cầu của công dân, tổ chức, doanh nghiệp các vấn đề liên quan đến dịch vụ công trực tuyến của địa phương.

TIN BÀI LIÊN QUAN ĐẾN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRÊN CÁC BÁO/ TẠP CHÍ:
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ:Khai trương Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế
- Báo Đầu tư:Thừa Thiên Huế khai trương Cổng dịch vụ hành chính công trực tuyến
- Báo Công thương:Thừa Thiên Huế: Khai trương Cổng dịch vụ công trực tuyến
-Báo Thừa Thiên Huế:Đột phá từ dịch vụ công trực tuyến
- Báo Dân trí:Thừa Thiên Huế ra mắt Cổng dịch vụ công hiện đại trên mạng
- Ban Cơ yếu Chính phủ:Xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế
 
 ]