Giới thiệu

Hệ thống quản lý cây xanh đô thị là hệ thống ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System – GIS) vào công tác quản lý và quy hoạch cây xanh đô thị, là sản phẩm thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác xây dựng, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu cây xanh tại địa phương /vùng được quản lý.

Các chức năng chính

Quản lý các công việc chăm sóc cây

 

   

Quản lý và tra cứu thông tin cây xanh trên bản đồ

Hỗ trợ công tác quản lý thông tin, xem và chỉnh sửa thông tin, cập nhật thông tin thuộc tính và không gian của cây xanh trực tiếp trên bản đồ.

Quản lý công việc

  • Tạo công việc, nhiệm vụ
  • Phân công công việc
  • Quản lý, theo dõi công việc
  • Quản lý nhân sự

Quản lý nghiệp vụ cây xanh

Cho phép quản lý nghiệp vụ cây xanh theo: danh mục cây cấm trồng, Chủng loại cây, Điều kiện chặt hạ, Nhóm cây xanh, Tuyến cây xanh.

Sử dụng phần mềm: http://cayxanhdothi.huecit.com

Phòng kinh doanh: 0935.787.224/ 0777.657.979

 

 

 ]