Giới thiệu

Hệ thống quản lý cây xanh đô thị là hệ thống ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System – GIS) vào công tác quản lý và quy hoạch cây xanh đô thị, là sản phẩm thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác xây dựng, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu cây xanh tại địa phương /vùng được quản lý.

Hệ thống ra đời với những mục tiêu: 

⇒ Quản lý, điều hành các hoạt động về cảnh quan, không gian xanh (KGX) bao gồm cây xanh, công viên, mặt nước, thảm xanh,…

⇒ Trình diễn vị trí, thông tin thuộc tính của cây xanh trên bản đồ

⇒ Quản lý, giao việc và thực hiện các công việc chăm sóc cây xanh

⇒ Số hóa và quản trị CSDL cây xanh tập trung trên nền tảng GIS

Với công nghệ sử dụng: API .net core, Client ReactJs, GIS, kế thừa từ kết quả nghiên cứu đề tài KH VÀ CN cấp quốc gia về nghiên cứu, xây dựng nền tảng hạ tầng dữ liệu không gian (SDI), phục vụ quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị ứng dụng thí điểm tại tỉnh Thừa Thiên Huế, hệ thống quản lý cây xanh đô thị đang được sử dụng tại Trung tâm Công viên Cây xanh Huế, bước đầu hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý, chăm sóc và theo dõi trong quá trình sinh trưởng cây xanh của đơn vị.

Các chức năng chính

Quản lý các công việc chăm sóc cây

 

   

Quản lý và tra cứu thông tin cây xanh trên bản đồ

Hỗ trợ công tác quản lý thông tin, xem và chỉnh sửa thông tin, cập nhật thông tin thuộc tính và không gian của cây xanh trực tiếp trên bản đồ.

Quản lý công việc

  • Tạo công việc, nhiệm vụ
  • Phân công công việc
  • Quản lý, theo dõi công việc
  • Quản lý nhân sự

Quản lý nghiệp vụ cây xanh

Cho phép quản lý nghiệp vụ cây xanh theo: danh mục cây cấm trồng, Chủng loại cây, Điều kiện chặt hạ, Nhóm cây xanh, Tuyến cây xanh.

 

Thống kê

Cho phép thống kê tình hình thực hiện công việc, nhân sự, thống kê số lượng cây xanh, số lượng từng loại cây, chủng loại cây, thống kê mật độ cây xanh theo đơn vị hành chính từ đó có thông tin, cái nhìn tổng quát , trực quan giúp đưa ra các phương án, kế hoạch quản lý cây xanh trên địa bàn.

Sử dụng phần mềm: https://cayxanhbaoton.huecit.com

Phòng kinh doanh: Ms Nga: 0935.787.224/ Ms Vy: 0777.657.979

 

 

 ]