Thiết thực triển khai các hoạt động phát triển chính quyền điện tử cùng với các dịch vụ trên môi trường mạng, hướng tới phát triển dịch vụ đô thị thông minh cho doanh nghiệp, vừa qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế và Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế (HueCIT) đã phối hợp phát triển sản phẩm phần mềm với tên gọi Hệ thống Thông tin Doanh nghiệp và Hộ kinh doanh tỉnh Thừa Thiên Huế (Hệ thống Thông tin Doanh nghiệp).
GIỚI THIỆU

Thiết thực triển khai các hoạt động phát triển chính quyền điện tử cùng với các dịch vụ trên môi trường mạng, hướng tới phát triển dịch vụ đô thị thông minh cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, nhằm nâng cấp một hệ thống thông tin doanh nghiệp hoàn thiện hơn, để thực sự người dân là trung tâm, doanh nghiệp là động lực và nhà nước là kiến tạo; phục vụ công tác quản lý của các cơ quan quản lý Nhà nước và hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh;

Vừa qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế (HueCIT) phát triển sản phẩm phần mềm với tên gọi Hệ thống Thông tin Doanh nghiệp và Hộ kinh doanh tỉnh Thừa Thiên Huế (Hệ thống Thông tin Doanh nghiệp) tại địa chỉ: https://thongtindoanhnghiep.thuathienhue.gov.vn/

Phần mềm được Sở Kế hoạch và Đầu tư quản lý và cung cấp cho các Sở ban ngành liên quan sử dụng như Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường, ngành Thuế, ngành Bảo hiểm Xã hội và và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác trong giới hạn cho phép thông qua môi trường Internet.CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH

1. CHỨC NĂNG NGHIỆP VỤ


Chức năng nghiệp vụ
 của Hệ thống Thông tin Doanh nghiệp cho phép người dùng quản lý thông tin theo nhiều tiêu chí: 
- Quản lý danh mục (lao động, đất đai Doanh nghiệp đang sử dụng; dữ liệu về BHXH của Doanh nghiệp; các dự án đầu tư trên địa bàn; thông tin về lao động)
- Quản lý tích hợp chữ ký số, tích hợp hóa đơn điện tử;
- Quản lý tích hợp mã QR code sản phẩm của các doanh nghiệp;
- Quản lý thông tin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề có điều kiện;
- Quản lý, cập nhật báo cáo của doanh nghiệp định kỳ/đột xuất.
2. CHỨC NĂNG BÁO CÁO THỐNG KÊ

Hệ thống Thông tin Doanh nghiệp cho phép Thống kê thông tin Doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, dự án đầu tư theo các tiêu chí từ tổng thể đến chi tiết, hỗ trợ trích xuất thông tin dễ dàng trong quá trình báo cáo, tổng hợp, bao gồm:
- Thống kê Doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, dự án đầu tư theo các tiêu chí
- Thống kê lao động và bảo hiểm trong doanh nghiệp
- Thống kê số liệu đất đai theo các tiêu chí
- Thống kê hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp; chữ ký số; số lượng mã QR sản phẩm đã đăng ký của từng doanh nghiệp
- Báo cáo toàn bộ danh sách mã QR doanh nghiệp, danh sách mã QR sản phẩm theo doanh nghiệp. 
- Yêu cầu và quản lý báo cáo của doanh nghiệp theo quý/06 tháng/năm và đột xuất  

 3. CHỨC NĂNG TIỆN ÍCH

Hệ thống Thông tin Doanh nghiệp hỗ trợ người dùng các tiện ích:
- Tìm kiếm/lọc dữ liệu Doanh nghiệp và Hộ kinh doanh theo nhiều tiêu chí: Dự án đầu tư, thông tin lao động, bảo hiểm xã hội, thông tin đất đai doanh nghiệp sử dụng, ngành nghề kinh doanh, ngành nghề kinh doanh có điều kiện...;
- Cung cấp văn bản pháp luật;
- Liên thông hệ thống phản ánh hiện trường;
- Gửi thông báo đến một hoặc nhiều doanh nghiệp đề nghị báo cáo định kỳ/ báo cáo đột xuất;
- Quản lý và cung cấp mẫu báo cáo, thống kê cho doanh nghiệp (mail hoặc trên hệ thống);
- Xuất file, In số liệu về dữ liệu Doanh nghiệp và Hộ kinh doanh;
- Hỗ trợ người khuyết tật: màu sắc, tự động đọc tin tức,...
4. NHÓM CÔNG KHAI THÔNG TIN TRÊN INTERNET

Từ Hệ thống Thông tin Doanh nghiệp, các thông tin Doanh nghiệp và Hộ kinh doanh được công khai trên môi trường Internet:

- Thông tin danh mục dữ liệu Doanh nghiệp và Hộ kinh doanh.
- Thông tin trang website quảng bá của doanh nghiệp
- Thông tin danh mục dữ liệu Doanh nghiệp và Hộ kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
- Thông tin văn bản pháp luật cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh
- Thông tin phản ánh, kiến nghị giữa doanh nghiệp với cơ quan nhà nước
- Thông tin kinh tế - xã hội hàng tháng.
- Thông tin danh sách mã QR của các sản phẩm.

 

 

  TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Hệ thống Thông tin Doanh nghiệp tổng hợp các công cụ quản lý tập trung, tạo địa chỉ hỗ trợ tin cậy của nhà nước cho doanh nghiệp và cũng giúp cơ quan nhà nước thực hiện công tác quản lý nhà nước nhanh chóng và tiện lợi, bao gồm:
- Hoàn thiện nghiệp vụ quản lý hệ thống thông tin doanh nghiệp;
- Hỗ trợ Doanh nghiệp công cụ, kênh thông tin tập trung nhận thông tin toàn diện từ cơ quan nhà nước (Liên thông tin tức từ các trang thông tin điện tử của tỉnh và các sở, huyện, thành phố; Liên thông dữ liệu doanh nghiệp trên hệ thống Quốc gia, một số dữ liệu của các ngành liên quan; Liên thông, tích hợp hệ thống dữ liệu Hộ kinh doanh);
- Kênh phản ánh, hỏi đáp, đối thoại tập trung giữa nhà nước và doanh nghiệp;
- Quản lý CSDL về lao động, bảo hiểm, đất đai, dự án đầu tư;
- Hỗ trợ công cụ hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp;
- Hỗ trợ công cụ quản lý mã QR doanh nghiệp và mã QR sản phẩm;
- Liên kết tới sàn thương mại điện tử tỉnh;
- Tích hợp hỗ trợ Website doanh nghiệp.


 KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG

Với mục tiêu đưa công nghệ thông tin trở thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu thông tin của xã hội, thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá của tỉnh nói chung và ngành Kế hoạch và Đầu tư nói riêng, cùng với kế hoạch triển khai Chính quyền điện tử, phát triển dịch vụ đô thị thông minh và cung cấp các dịch vụ công trên môi trường mạng cho doanh nghiệp và người dân của các ngành, việc quản lý hiệu quả và nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn mỗi địa phương là nhu cầu hết sức cấp thiết.

Hệ thống Thông tin và Doanh nghiệp là sản phẩm hỗ trợ doanh nghiệp một phần mềm hữu ích giúp doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của việc quảng bá, giao dịch, thủ tục được thuận lợi hơn. Bên cạnh đó cũng giúp các cơ quan nhà nước quản lý doanh nghiệp nhanh chóng và tiện lợi hơn. Việc ứng dụng tối đa công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhà nước đồng thời thúc đẩy sự chuyển dịch từ "chính quyền quản lý" sang "chính quyền phục vụ, kiến tạo" góp phần cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh của địa phương.

Theo xu hướng tin học hóa các quy trình xử lý, công việc hằng ngày, càng ngày việc ứng dụng công nghệ thông tin đều được các cơ quan quản lý nhà nước quan tâm. Với Hệ thống Thông tin Doanh nghiệp, đây chính là giải pháp tổng thể nhằm phục vụ công tác quản lý và điều hành của các cơ quan nhà nước, đồng thời cũng là động lực cho sự phát triển cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh trong kỷ nguyên số.
HueCIT
 ]