Giới thiệu chung

Hệ thống quản lý Khoa học và Công nghệ (KHCN) là giải pháp chuyển đổi số các hoạt động liên quan đến quản lý và thực hiện nhiệm vụ KHCN, hỗ trợ công tác quản lý ngành trong việc số hóa toàn bộ quy trình thực hiện nhiệm vụ KHCN; góp phần công khai, minh bạch hoạt động KHCN trên địa bàn, từng bước hình thành và hoàn thiện CSDL chuyên gia, nhà khoa học và nhiệm vụ KHCN.

Hệ thống còn thực hiện việc số hóa toàn bộ quy trình thực hiện các công việc của 1 đề tài KH&CN từ giai đoạn đề xuất đến giai đoạn nghiệm thu, giao nạp kết quả. Giúp công khai, minh bạch hoạt động KH&CN trên địa bàn, cung cấp thông tin về hoạt động KH&CN tới các cá nhân, tổ chức.

Các chức năng chính

  • Cổng thông tin nhiệm vụ, đề tài KHCN

Đăng tải các tin tức về KHCN trong nước và quốc tế; Công bố kết quả thực hiện các nhiệm vụ KHCN, giúp các cá nhân, tổ chức khai thác kho dữ liệu nhiệm vụ, đề tài KHCN

  • Quản lý nhiệm vụ KHCN: Thực hiện các công việc từ khi nạp hồ sơ đề xuất nhiệm vụ KHCN đến khi nghiệm thu, giao nộp sản phẩm thông qua 5 quy trình chính, trong đó chủ cốt lõi là các biểu mẫu KH&CN được số hóa trên hệ thống.

Bao gồm các chức năng: Nộp hồ sơ đăng ký nhiệm vụ; Quản lý hồ sơ nhiệm vụ; Cập nhật thuyết minh nhiệm vụ; Xem các phiên bản chỉnh sửa thuyết minh; Lập đơn đăng ký chủ trì nhiệm vụ; Lập giấy xác nhận phối hợp thực hiện; Quản lý kế hoạch thực hiện nhiệm vụ KHCN; Báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ KHCN; Cập nhật dự toán và kinh phí; Quản lý danh sách tổ chức phối hợp; Quản lý danh sách thành viên tham gia; Quản lý danh sách chuyên gia thuê tham gia; Quản lý danh sách tài sản của nhiệm vụ; Quản lý các văn bản liên quan đến nhiệm vụ; Quản lý danh sách sản phẩm giao nộp; Báo cáo tự đánh giá kết quả; Quản lý hợp đồng của nhiệm vụ; Quản lý hồ sơ đánh giá nghiệm thu; Quản lý hồ sơ quyết toán thanh lý; Quản lý hồ sơ công nhận kết quả; Đăng hình ảnh sản phẩm vào showroom; Đề xuất gia hạn nhiệm vụ; Đề xuất gia hạn hợp đồng.

Ưu điểm

  • Giao diện thân diện, dễ dàng quản lý và khai thác thông tin
  • Tiết kiệm thời gian nhờ quản lý tập trung
  • Hỗ trợ báo cáo, thống kê trực quan, trực tiếp
  • Dễ dàng ứng dụng, chuyển giao công nghệ

Sử dụng phần mềm tại linkhttps://qlkhcn.huecit.com/

Liên hệ Phòng kinh doanh: 0234.3823077, ext 19 (Mobile: 0935.787.224/ 0777.657.979)

Video trình diễn sử dụng sản phẩm:

 ]