TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Phòng Chuyển đổi số

Địa chỉ:  06 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế

Điện thoại: 0234. 3823077 (nhánh số 19)

Hotline: 0905.339.757 (Mr. Hiểu) - 035.820.2520 (Ms. Hồng Thi)

Email:  sales@huecit.vn 

 
 ]