Thông tin liên hệ:

Phòng Đào tạo - Bồi dưỡng
Địa chỉ:  06 Lê Lợi, thành phố Huế
Điện thoại: 0234. 3823 077 nhánh số 16
Email:  daotao@huecit.vn
 
 ]