News

News

Public service portal of Thua Thien Hue province - Third prize of Thua Thien Hue Provincial Technical Innovation Competition
4/11/2023 3:44:27 PM
Xem cỡ chữ:

Award:2st prize

Competition:Thua Thien Hue Provincial Technical Innovation Cometition

Organizers: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Đại học Huế, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Khoa học & Công nghệ, Tỉnh đoàn.