News

News

Document Management and Operating System - State Agency for Excellent Digital Transformation of Vietnam Digital Awards (VDA)
4/11/2023 3:43:25 PM
Xem cỡ chữ:

Award:2st prize

Competition:Thua Thien Hue Provincial Technical Innovation Cometition

Organizers: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Đại học Huế, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Khoa học & Công nghệ, Tỉnh đoàn.