News

News

Digital Transformation Solutions for Businesses - Typical Digital Technology Products, Services, and Solutions Award of Vietnam Digital Awards (VDA)
4/11/2023 8:38:04 AM
Xem cỡ chữ:

Award:2st prize

Competition:Thua Thien Hue Provincial Technical Innovation Cometition

Organizers: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Đại học Huế, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Khoa học & Công nghệ, Tỉnh đoàn.

Award: 2st prize
Competition: Thua Thien Hue Provincial Technical Innovation Cometition
Organizers: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Đại học Huế, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Khoa học & Công nghệ, Tỉnh đoàn.