Ở đây giá cả hợp lý, dịch vụ vệ sinh, bảo vệ rất tốt, trong mấy năm qua đơn vị của tôi chưa xảy ra bất cứ sự việc nào đáng tiếc cũng như phàn nàn gì. Điều tôi tâm đắc nhất ở HueCIT là phương thức thanh toán rất linh hoạt, thái độ phục vụ cũng như chất lượng dịch vụ tốt. Điều đó giúp tôi an tâm hơn và chú tâm cho việc phát triển công ty của mình

Điều tôi tâm đắc nhất ở HueCIT là phương thức thanh toán rất linh hoạt, thái độ phục vụ cũng như chất lượng dịch vụ tốt. Điều đó giúp tôi an tâm hơn và chú tâm cho việc phát triển công ty của mình

Phòng Dịch vụ Hạ tầng - HueCIT
 ]