"Tôi đã chọn HueCIT làm trụ sở văn phòng làm việc đến nay được 02 năm và tôi cảm thấy hài lòng về vị trí địa điểm thuận tiện, dịch vụ chăm sóc khách hàng chu đáo, nhanh gọn và nhiệt tình. Không gian làm việc thoáng đãng, nhẹ nhàng thích hợp với môi trường làm việc của ngành CNTT"

"Tôi đã chọn HueCIT làm trụ sở văn phòng làm việc đến nay được 02 năm và tôi cảm thấy hài lòng về vị trí địa điểm thuận tiện, dịch vụ chăm sóc khách hàng chu đáo, nhanh gọn và nhiệt tình. Không gian làm việc thoáng đãng, nhẹ nhàng thích hợp với môi trường làm việc của ngành CNTT"

Phòng Dịch vụ Hạ tầng - HueCIT
 ]