Trung tâm có chỗ để xe ô tô thoải mái, xử lý yêu cầu của khách hàng nhanh chóng. Thái độ của anh chị em phía Trung tâm với khách hàng vui vẻ, nhiệt tình, luôn lắng nghe ý kiến khách hàng.

Mong rằng trong thời gian tới, Lãnh đạo HueCIT sẽ thúc đẩy dịch vụ tiếp tục phát huy hơn nữa để phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của khách hàng và cũng là để thu hút được nhiều khách hàng hơn.

Phòng Chuyển đổi số - HueCIT
 ]