“Tôi thuê văn phòng ở HueCIT để làm trụ sở cho PKH đã được 1 năm. Sau khi sử dụng các dịch vụ cho thuê văn phòng ở các đơn vị khác, tôi so sánh và cảm thấy rất hài lòng với dịch vụ, sản phẩm của HueCIT nên có ý định thuê lâu dài ở đây”.

“Tôi thuê văn phòng ở HueCIT để làm trụ sở cho PKH đã được 1 năm. Sau khi sử dụng các dịch vụ cho thuê văn phòng ở các đơn vị khác, tôi so sánh và cảm thấy rất hài lòng với dịch vụ, sản phẩm của HueCIT nên có ý định thuê lâu dài ở đây”.

 

Phòng Dịch vụ Hạ tầng - HueCIT
 ]