DỰ ÁN CHO CÁC CƠ QUAN TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC

Dự án xây dựng và triển khai phần mềm cho các cơ quan nhà nước

  Tên hợp đồng Chủ đầu tư Giá trị hợp đồng (VNĐ) Năm thực hiện
1 Nghiên cứu Xây dựng mô hình Công sở điện tử, chính quyền điện tử tại tỉnh Thừa Thiên Huế Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế 1.492.000.000 2015-2016
2 Nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên 1.310.000.000 2014-2015
3 Xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên văn hóa, du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Thừa Thiên Huế 624.000.000 2015-2016
4 Triển khai phần mềm thông tin và công khai dịch vụ công trên địa bàn thành phố Huế UBND thành phố Huế 390.300.000 2014-2015
5 Nâng cấp phần mềm Quản lý Văn bản và điều hành Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên 430.000.000 2013-2014
6 Nâng cấp phần mềm Quản lý cơ sở dữ liệu kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế 390.000.000 2013-2014
7 Thực hiện chuyển đổi phần mềm Quản lý thông tin kinh tế- xã hội tỉnh lên điện toán đám mây Sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên Huế 245.000.000 2013-2015
8 Thiết kế, xây dựng và triển khai phần mềm Quản lý hộ tịch HS-CivilStar Phòng Tư pháp Thành phố Huế; Phòng Tư pháp các thành phố Tam Kỳ, Hội An và huyện Núi thành - tỉnh Quảng Nam; Phòng Tư pháp thành phố Vinh và các huyện - tỉnh Nghệ An; Phòng Tư pháp thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng 1.311.760.000 2006 - 2012
9 Thiết kế, xây dựng phần mềm “Quản lý theo dõi tiếp nhận thụ lý và ban hành văn bản tại cơ quan hành chính nhà nước” Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa, Hải Phòng 350.000.000
 
2009
10 Thiết kế, xây dựng và triển khai phần mềm tính cước tập trung HS-UniTax Bưu điện tỉnh Bình Dương Dương 400.450.000
 
2007,2009
 
11 Thiết kế, xây dựng và triển khai phần mềm tính cước tập trung HS-UniTax Bưu điện tỉnh Hưng Yên 341.000.000
 
2007,2008
 
12 Thiết kế, xây dựng và triển khai phần mềm tính cước tập trung HS-UniTax Bưu điện tỉnh Bình Dương Dương 400.450.000
 
2007,2009
 
13 Xây dựng các giải pháp tin học hóa quản lý hành chính nhà nước tại tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua hệ thống phần mềm sổ tay công vụ; phần mềm cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế; phần mềm tiếp nhận, xử lý và hoàn trả hồ sơ một cửa; phần mềm quản lý số liệu lao động, phân hệ quản lý hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng. Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 750.000.000
 
2007
 
14 Xây dựng các giải pháp phát triển và ứng dụng CNTT trong thời kỳ hội nhập tại tỉnh Thừa Thiên Huế Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 350.000.000
 
2007
 
15 Xây dựng và triển khai phần mềm “Hệ thống thông tin tổng hợp kinh tế xã hội” trên phạm vi 4 tỉnh: Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Gia Lai, KonTum Văn phòng Chính phủ 1.670.000.000
 
2005
 
16 Xây dựng và triển khai “Trang thông tin điện tử phục vụ điều hành tác nghiệp” trên phạm vi 4 tỉnh: Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Gia Lai, KonTum Văn phòng Chính phủ 1.440.000.000 2005

Dự án xây dựng và triển khai các giải pháp ứng tổng thể cho doanh nghiệp

1 Xây dựng các giải pháp ứng dụng CNTT tổng thể cho Phòng khám Đa khoa Từ thiện - Tuệ Tĩnh Đường Hải Đức Công ty TTNT 270.000.000 2009 - 2010
2 Xây dựng các giải pháp ứng dụng CNTT tổng thể cho đơn vị Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế 235.000.000
 
2010
 
3 Xây dựng các giải pháp ứng dụng CNTT tổng thể cho doanh nghiệp Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế 203.000.000 2009, 2010

Dự án thiết kế và xây dựng website

1 Xây dựng website hỗ trợ doanh nghiệp Trung tâm Khuyến nông và xúc tiến Thương mại Thừa Thiên Huế 90.000.000 2014
2 Thiết kế, xây dựng trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Huế 60.060.000 2012
3 Thiết kế, xây dựng trang thông tin doanh nghiệp Công ty Cổ phần Huetronic 78.000.000 2010
4 Thiết kế, xây dựng trang thông tin điện tử Trường Đại học Kinh tế Huế 76.000.000 2010
5 Thiết kế, xây dựng trang thông tin điện tử phục vụ dạy học Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum 140.000.000 2005, 2010

DỰ ÁN CHO CÁC TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI

  Tên hợp đồng Chủ đầu tư Giá trị hợp đồng Năm thực hiện
1 Dự án xây dựng phần mềm Quản lý khu vui chơi giải trí Odelyos Công ty Omniris Technologies 65.000 USD 2009 - 2010
2 Dự án thiết kế, xây dựng phần mềm thành phố điện tử (eCity) Công ty HereUare, Hoa Kỳ 214.500 USD 2007
3 Dự án thiết kế, xây dựng phần mềm mạng xã hội Viet Planet Công ty HereUare, Hoa Kỳ 63.608 USD 2007
4 Dự án thiết kế và xây dựng phần mềm chia sẻ video Broad Video Network (BVN) Công ty HereUare, Hoa Kỳ 34.430 USD 2007 - 2008
5 Dự án xây dựng và nâng cấp các website Công ty Mandarin Media Công ty Mandarin Media 295.000.000 VND 2007 - 2008
HueCIT
 Bản in]