Giới thiệu

Nhằm nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI – Provincial Competitiveness Index), tạo niềm tin và động lực để nhà đầu tư, doanh nghiệp đến với Huế, thời gian vừa qua, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao Viện Nghiên cứu phát triển phối hợp với Trung tâm CNTT tỉnh Thừa Thiên Huế (HueCIT) xây dựng và triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp sở ban ngành và địa phương của tỉnh (Department and District Competitiveness Index – DDCI).

Hệ thống đánh giá DDCI hình thành là bộ công cụ đánh giá năng lực điều hành kinh tế của chính quyền các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các sở, ban, ngành trên cơ sở thăm dò mức độ hài lòng của nhà đầu tư, doanh nghiệp. Từ đó nghiên cứu các giải pháp để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh hàng năm, đồng thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại của những lĩnh vực được khảo sát, giúp Thừa Thiên Huế cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao kết quả thu hút đầu tư và năng lực cạnh tranh của tỉnh. 
 
   Dựa trên các nguyên tắc xây dựng và cách thức triển khai công khai, Hệ thống đánh giá DDCI đảm bảo và thể hiện được các tiêu chí như: Tính minh bạch và tiếp cận thông tin; Tính năng động của sở ban ngành và địa phương; Chi phí thời gian; Chi phí không chính thức; Cạnh tranh bình đẳng; Hỗ trợ Doanh nghiệp; Thiết chế pháp lý; Vai trò người đứng đầu.
 Các chức năng cơ bản:

- Khảo sát: Thăm dò mức độ hài lòng của doanh nghiệp, nhà đầu tư, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã đang đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn Tỉnh đối với công tác cải cách hành chính, năng lực và thái độ phục vụ của các sở ban ngành và địa phương nói chung theo các chỉ số DDCI hàng năm.
 
   - Thống kê: Đánh giá công tác điều hành của chính quyền địa phương và các sở, ban, ngành trong năm theo các nhóm chỉ số DDCI.

- Quản lý: Trên cơ sở khảo sát, thống kê một cách độc lập, phần mềm quản lý hồ sơ, danh mục các đơn vị, các công thức tính toán DDCI, bộ câu hỏi cũng như đáp án liên quan, đảm bảo tính minh bạch, cụ thể và chính xác.

 
 

Phần mềm còn là nơi truy cập thông tin dành cho mọi đối tượng, cung cấp đầy đủ kết quả khảo sát, đánh giá chỉ số DDCI hàng năm của các sở ban ngành và địa phương; bản tin DDCI của tỉnh; cho phép người dân, doanh nghiệp thực hiện khảo sát và góp ý xây dựng chính quyền.

Được tích hợp nhiều tiện ích, giao diện thân thiện với người dùng, việc xây dựng và triển khai Hệ thống đánh giá DDCI góp phần hoàn thiện về thể chế, năng lực điều hành, năng lực đối thoại của chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế và cơ quan tham mưu chuyên môn nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc hiện đại hóa nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, thống nhất và hội nhập.
 Bản in]