Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  
Trong những năm gần đây, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước nhằm tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu quả, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp luôn là mối quan tâm hàng đầu của Đảng và Chính phủ nhằm thúc đẩy sự phát triển của Chính phủ điện tử cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Là một trong những địa phương tiên phong trong cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, Thừa Thiên Huế đã trở thành địa phương dẫn đầu toàn quốc về phát triển Chính phủ điện tử.
https://www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]