Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, sáng ngày 09/10/2018, Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế (HueCIT) phối hợp với Văn phòng UBND triển khai hướng dẫn, tập huấn Phần mềm Quản lý Văn bản và Điều hành tích hợp Ý kiến chỉ đạo trên Trang thông tin điều hành tác nghiệp cho các cán bộ Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế.

Với phiên bản nâng cấp, Phần mềm Quản lý Văn bản và Điều hành có các cải tiến chính như sau: Tích hợp vào hệ thống điều hành tác nghiệp đa cấp liên thông của tỉnh; Tích hợp phần mềm theo dõi ý kiến chỉ đạo và văn bản ban hành; Kết nối liên thông 4 cấp từ trung ương đến địa phương;... và cùng một số chức năng cải tiến khác so với phiên bản cũ trong quá trình triển khai thực tế.

Trong đợt này, thành phần tham gia tập huấn được yêu cầu khá rộng rãi để đáp ứng nhu cầu vận hành phần mềm, cụ thể:

- Đối với các đơn vị cấp sở (Mỗi đơn vị cử tối thiểu 20 công chức, viên chức:

+ Lãnh đạo Sở;

+ Lãnh đạo Văn phòng Sở;

+ Chuyên trách CNTT;

+ Công chức, viên chức các phòng ban chuyên môn.

- Đối với các đơn vị cấp huyện:

+ Đại diện lãnh đạo đơn vị;

+ Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện;

+ Chuyên trách CNTT;

+ Công chức, viên chức Văn phòng HĐND và UBND huyện;

+ Cán bộ các đơn vị phòng ban chuyên môn.

Đợt tập huấn kéo dài từ ngày 09-25/10/2018.

Một số hình ảnh HueCIT ghi nhận tại các buổi triển khai, tập huấn:

 

 

 

 

Giao diện Phần mềm Quản lý Văn bản và Điều hành tích hợp Ý kiến chỉ đạo trên Trang thông tin điều hành tác nghiệp:


 

 

 

 

HueCIT
 Bản in]