Thực hiện Thông báo số 234/TB-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thay đổi giờ làm việc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo thời giờ làm việc hành chính đối với công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại Trung tâm, kể từ ngày 05/09/2018.

Cụ thể:

- Buổi sáng:  Bắt đầu làm việc từ 07h30 đến 11h30.

- Buổi chiều: Bắt đầu làm việc từ 13h00 đến 17h00.

Kính thông báo đế toàn thể chuyên viên HueCIT và các doanh nghiệp đang thuê văn phòng làm việc tại Tòa nhà Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế - số 06 Lê Lợi, thành phố Huế được biết để thuận tiện trong việc phối hợp, liên hệ công tác.

HueCIT
 Bản in]