Ngày 31/8/2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có ban hành Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó có quy định: "Cán bộ, công chức, viên chức nữ các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh mặc Bộ áo dài truyền thống vào ngày thứ hai hàng tuần".
 Trong ngày đầu tiên quyết định trên có hiệu lực, thứ Hai ngày 10/9, các chuyên viên nữ Trung tâm CNTT tỉnh Thừa Thiên Huế đã nghiêm túc mặc trang phục áo dài đi làm theo đúng quy định.


Dưới đây là một số hình ảnh các chuyên viên vui vẻ hưởng ứng phong trào:

 

HueCIT
 Bản in]