Ông Lê Vĩnh Chiến

Ông

Lê Vĩnh Chiến
Giám đốc
Ông Nguyễn Hoàng Nguyên

Ông

Nguyễn Hoàng Nguyên
Phó Giám đốc
Ông Hồ Minh

Ông

Hồ Minh
Trưởng phòng - phòng Hành chính Tổng hợp
Nguyễn Thị Thanh Thủy

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Trưởng phòng - phòng Nghiên cứu và Triển khai ứng dụng

Ông

TRẦN VINH HẠNH
Phó trưởng phòng phụ trách - phòng Đào tạo
Nguyễn Thị Trâm

Nguyễn Thị Trâm
Phó trưởng phòng phụ trách - phòng Dịch vụ và Hạ tầng CNTT
HueCIT
 Bản in]