Vào lúc 08h, thứ Bảy, ngày 18/01/2020 tới, Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế (HueCIT) cùng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tổ chức “Hội nghị lấy ý kiến về hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp CNTT và dự thảo kế hoạch hoạt động của thành viên Chuỗi CVPM Quang Trung tại Thừa Thiên Huế”.

Hội nghị là cơ hội để tỉnh Thừa Thiên Huế tìm hiểu thực tế hoạt động của Doanh nghiệp CNTT và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành để định hướng các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp được phù hợp và hiệu quả. Đồng thời, là dịp để tỉnh phổ biến cho các Doanh nghiệp CNTT biết về những chính sách ưu đãi, tiềm năng, lợi thế trong hoạt động xúc tiến kêu gọi đầu tư tại tỉnh đặc biệt là sau khi HueCIT trở thành thành viên Chuỗi CVPM Quang Trung để các Doanh nghiệp có thêm hành trang khi làm việc với đối tác, khách hàng. Hội nghị mong muốn kêu gọi các Doanh nghiệp cùng đồng hành với tỉnh trong hoạt động xúc tiến đầu tư CNTT, phát huy trí tuệ tập thể của các doanh nghiệp CNTT để triển khai có hiệu quả hoạt động thành viên Chuỗi CVPM Quang Trung nhằm thúc đẩy quá trình kêu gọi đầu tư, phát triển ngành CNTT tỉnh nhà.

Thay mặt Ban tổ chức, Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh trân trọng kính mời Quý doanh nghiệp tham dự Hội nghị.

HueCIT
 Bản in]