Ngày 15/06/2018, Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tham gia Sàn Giao dịch việc làm năm 2018, tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế.

Theo Ban Tổ chức Sàn giao dịch việc làm, Trường Đại học Kinh tế Huế, Sàn giao dịch việc làm năm 2018 tổ chức vào ngày 15/06/2018 và có gần 20 đơn vị tham gia tuyển dụng với tổng số lao động cần tuyển dụng là 611 vị trí việc làm. Các ngành nghề tuyển dụng là: Kế toán; Kiểm toán; Nhân viên marketing; Nhân viên hành chính, Lập trình viên, ….

Riêng Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế đang có nhu cầu tuyển dung 04 nhân sự, trong đó: 02 chuyên viên Lập trình web và 2 chuyên viên Lập trình ứng dụng di động. Kính mời các bạn sinh viên đến tham gia đăng ký và phỏng vấn tại Phòng B2.3, Giảng đường C, Trường ĐH Kinh tế Huế, 99 Hồ Đắc Di, thành phố Huế vào lúc 13h30 ngày 15/6/2018.

 

http://www.hce.edu.vn
 Bản in]