Sáng ngày 05/02/2020, Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh (HueCIT) đã tiếp đón và có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Brycen Việt Nam từ Nhật Bản.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo HueCIT và đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Brycen Việt Nam đã có những trao đổi, thảo luận về kế hoạch phát triển nguồn nhân lực cho ngành CNTT tỉnh, phát triển khu CNTT tâp trung, phối hợp triển khai thí điểm các giải pháp công nghệ... và đã đi đến thống nhất Công ty TNHH Brycen Việt Nam sẽ cùng đồng hành cùng các hoạt động của tỉnh để có thể góp phần vào việc thu hút phát triển nguồn nhân lực CNTT, phát triển công nghiệp CNTT của tỉnh trong thời gian tới.

 

Phòng Dịch vụ và hạ tầng CNTT
 Bản in]